Странице

Г11

Неорганска хемија - задаци за вежбање
Материјал можете погледати на линку:
https://drive.google.com/open?id=1TCcNREyDoT5MHcxi4LPRSN-KLi_9ciII

Својства атома угљеника
Материјал за ову наставну јединицу можете погледати на линку:
https://drive.google.com/open?id=1t0nEXMl7HpgirhvMcCVhzMUtf247prZM

Класификација органских једињења и типови органских реакција
Материјал за ову наставну јединицу можете погледати на линку:
https://drive.google.com/open?id=1zEbGdrM4MXdF1aOF3pqcVEGavL4e3Kaj

Угљоводоници - алкани
Материјал за ову наставну јединицу можете погледати на линку:
https://drive.google.com/open?id=1WnXLcOBt2dtMttffRypzq7AwKUe8Aq3a


Угљоводоници - алкени и алкини
Материјал за ову наставну јединицу можете погледати на линку:
https://drive.google.com/open?id=1facZ49h_AAqUVhpmOj8dvTFaiY3DWPKI

Ароматични угљоводоници - бензен
Материјал за ову наставну јединицу можете погледати на линку:
https://drive.google.com/open?id=1tJlP2zapyRM0VPhRkhjzvS3I0Ydmc8LR

Алкохоли
Материјал за ову наставну јединицу можете погледати на линку:
https://drive.google.com/open?id=1uqQgI_08KZeL7CXBeSs33QvuNhnLni--

Алдехиди и кетони
Материјал за ову наставну јединицу можете погледати на линку:
https://drive.google.com/open?id=1ksHXlOoMmoM9iN-dI5fq5k5F2jV7F8fd

Карбоксилне киселине
Материјал за ову наставну јединицу можете погледати на линку:
https://drive.google.com/open?id=18mTcICHN6YdWB3YChSvzVkVxT2J88QqZ

Естри
Материјал за ову наставну јединицу можете погледати на линку:
https://drive.google.com/open?id=1EsJHL5CgOXH8DlZZ-4yv-Vflw7qj6xN_

Угљени хидрати -моносахариди
Материјал за ову наставну јединицу можете погледати на линку:
https://drive.google.com/open?id=1U0M8312dZmN3wSfWmDck6HjGdWfqUXJR

Угљени хидрати - дисахариди и полисахариди
Материјал за ову наставну јединицу можете погледати на линку:
https://drive.google.com/open?id=1DpPPTlsB6qfs21oOmEeHiyOBqqAQTaAy

Масти и уља
Материјал за ову наставну јединицу можете погледати на линку:
https://drive.google.com/open?id=1Pn3L-boDmGT_G3TQRXM441SrX7v8oOuU


Амино-киселине и протеини
Материјал за ову наставну јединицу можете погледати на линку:
https://drive.google.com/open?id=1MmqWg2guWj05zwQ6waoBFgu1hQkiLcmu

Хемијски аспекти загађивања животне средине
Материјал за ову наставну јединицу можете погледати на линку:
https://drive.google.com/open?id=17igCmYld_RMY6H9Q0RIOQd1nUjYjZEWR

Нема коментара:

Постави коментар