Странице

М13

Челични лив
Материјал за ову наставну јединицу можете погледати на линку:
https://drive.google.com/open?id=1H_rSDaTzZLRMNurH58y0HEXKEilW1zaV

Својства и примена бакра, цинка, алуминијума и титана
Материјал за ову наставну јединицу можете погледати на линку:
https://drive.google.com/open?id=1V06C41HlR4EykaP9XJaTUSaSQtr6ztQI

Легуре обојених метала
Материјал за ову наставну јединицу можете погледати на линку:
https://drive.google.com/open?id=1jLdvG79JHBOUJ9Xhm5Ny0g50DLsSZTuc

Легуре бакра: месинг, бронза, црвени метал
Материјал за ову наставну јединицу можете погледати на линку:
https://drive.google.com/open?id=1EyAmGmyHBIo4vYS2Eb3EghbsjjgZQz2a

Легуре алуминијума за гњечење и ливење
Материјал за ову наставну јединицу можете погледати на линку:
https://drive.google.com/open?id=16ApxgzVYZgH9-yd3QW1IZ4S4mlEurow5

Легуре магнезијума
Материјал за ову наставну јединицу можете погледати на линку:
https://drive.google.com/open?id=1nYKvXuTZmqh-Z14UQflS4kkljod2AYP0

Легуре за клизна лежишта. Тврде легуре.
Материјал за ову наставну јединицу можете погледати на линку:
https://drive.google.com/open?id=1y8HRkVDY6Z3U-pPWmetJ9GhkwWp0SwJE

Пластичне масе - добијање, својства, подела и прерада
Материјал за ову наставну јединицу можете погледати на линку:
https://drive.google.com/open?id=1kPRVRnrRIf2IdClNrH2zVm0_wtmE7FnI

Пластичне масе за израду конструкционих елемената
Материјал за ову наставну јединицу можете погледати на линку:
https://drive.google.com/open?id=1zyBqfB5r2_sO2a9K9oEYLmqegbyyxZaw

Композитни материјали
Материјал за ову наставну јединицу можете погледати на линку:
https://drive.google.com/open?id=185lnQ7FEKA1o3gGh-PFCxKfei7iV2XE9

Стакло - структура, својства и врсте
Материјал за ову наставну јединицу можете погледати на линку:
https://drive.google.com/open?id=13PhfZ4QX6j9zInL8vpKGvlXwbiD_pL_l

Равно стакло. Стаклена влакна. Светловоди.
Материјал за ову наставну јединицу можете погледати на линку:
https://drive.google.com/open?id=1WEqZWvyAHDQKloDDtRytg9En98c_UHM4

Горива - појам, подела, састав и карактеристике
Материјал за ову наставну јединицу можете погледати на линку:
https://drive.google.com/open?id=1FI5E5pGu72jIyf8L4rzNhvpS_Sd30lNP

Течна и гасовита горива
Материјал за ову наставну јединицу можете погледати на линку:
https://drive.google.com/open?id=15aaciEAcQ6X9iC6q8z0iHRNoBbz3ZH9O

Мазива и гума
Материјал за ову наставну јединицу можете погледати на линку:
https://drive.google.com/open?id=1rfS2RBgbjWTfLrKOQBbPNnidWtzSChIT

Заптивни материјали
Материјал за ову наставну јединицу можете погледати на линку:
https://drive.google.com/open?id=19R-E4ro7dEfmKZC4Fz-_7WVTAFvXOCxX

Изолациони материјали
Материјал за ову наставну јединицу можете погледати на линку:
https://drive.google.com/open?id=1p8MuYzuLBu4cftPpCmRTXizmWR3-Q3P3