Странице

Е11

Својства атома угљеника
Материјал за ову наставну јединицу можете погледати на линку:
https://drive.google.com/open?id=1t0nEXMl7HpgirhvMcCVhzMUtf247prZM

Класификација органских једињења и типови органских реакција
Материјал за ову наставну јединицу можете погледати на линку:
https://drive.google.com/open?id=1zEbGdrM4MXdF1aOF3pqcVEGavL4e3Kaj

Основне класе органских једињења - засићени алифатични угљоводоници
Материјал за ову наставну јединицу можете погледати на линку:
https://drive.google.com/open?id=1wG5epYDBQL3tzAzEwGtuLkW3_MNhgEc9

Основне класе органских једињења - незасићени алифатични угљоводоници
Материјал за ову наставну јединицу можете погледати на линку:
https://drive.google.com/open?id=11pXs2M5aXmrRlMxzJmSCjK6DpxwJxDRi

Основне класе органских једињења - ароматични угљоводоници
Материјал за ову наставну јединицу можете погледати на линку:
https://drive.google.com/open?id=19x5_yNqOpCyO72y7176VFEqU-E9_McXV

Основне класе органских једињења - алкохоли
Материјал за ову наставну јединицу можете погледати на линку:
https://drive.google.com/open?id=1uqQgI_08KZeL7CXBeSs33QvuNhnLni--

Основне класе органских једињења - алдехиди и кетони
Материјал за ову наставну јединицу можете погледати на линку:
https://drive.google.com/open?id=1ksHXlOoMmoM9iN-dI5fq5k5F2jV7F8fd

Основне класе органских једињења - карбоксилне киселине и њени деривати
Материјал за ову наставну јединицу можете погледати на линку:
https://drive.google.com/open?id=18mTcICHN6YdWB3YChSvzVkVxT2J88QqZ 
https://drive.google.com/open?id=1EsJHL5CgOXH8DlZZ-4yv-Vflw7qj6xN_

Биолошки важна органска једињења (угљени хидрати - моносахариди)
Материјал за ову наставну јединицу можете погледати на линку:
https://drive.google.com/open?id=1U0M8312dZmN3wSfWmDck6HjGdWfqUXJR

Биолошки важна органска једињења (угљени хидрати - дисахариди и полисахариди)
Материјал за ову наставну јединицу можете погледати на линку: 
https://drive.google.com/open?id=1DpPPTlsB6qfs21oOmEeHiyOBqqAQTaAy

Биолошки важна органска једињења (масти и уља) 
Материјал за ову наставну јединицу можете погледати на линку:
https://drive.google.com/open?id=1Pn3L-boDmGT_G3TQRXM441SrX7v8oOuU

Биолошки важна органска једињења (протеини)
Материјал за ову наставну јединицу можете погледати на линку:
https://drive.google.com/open?id=1MmqWg2guWj05zwQ6waoBFgu1hQkiLcmu

Хемијски аспекти загађивања животне средине
Материјал за ову наставну јединицу можете погледати на линку:
https://drive.google.com/open?id=17igCmYld_RMY6H9Q0RIOQd1nUjYjZEWR

Нема коментара:

Постави коментар