Странице

Г12

Општа својства органских једињења - ароматични угљоводоници
Презентацију можете погледати на овом линку:
https://drive.google.com/open?id=1tJlP2zapyRM0VPhRkhjzvS3I0Ydmc8LR

Органска хемија - угљоводоници (задаци за вежбање)
Задатке за вежбање можете преузети на овом линку:
https://drive.google.com/open?id=1g_b-gQIeicaXlQQ6T-1sKAvpGQaR6m09

Општа својства органских једињења - алкохоли
Материјал за учење можете погледати на овом линку:
https://drive.google.com/open?id=14DZQsRITyNH0IZG_UjCkNvbeojKQki2a

Општа својства органских једињења - алдехиди и кетони
Материјал за учење можете погледати на овом линку:
https://drive.google.com/open?id=196OYVWGhrLAkuGUQ0K7sXSzHXzNQ5yBF

Општа својства и основни типови реакција органских једињења - карбоксилне киселине
Материјал за учење можете погледати на овом линку:
https://drive.google.com/open?id=1Z4KyUKCES2uYGju80ZFijYGdcGnwm4gl

Општа својства и основни типови реакција органских једињења - естри
Материјал за учење можете погледати на овом линку:
https://drive.google.com/open?id=1H6w_QNEMHhqTjjQIe-pgeh0go0_MjBZR

Амино-киселине и протеини
Материјал за учење можете погледати на овом линку:
https://drive.google.com/open?id=1_v2IAtflfG26pIX6ueHGGFSFRY8IzXWz

Угљени хидрати - моносахариди
Материјал за учење можете погледати на овом линку:
https://drive.google.com/open?id=1wrD2KvZ6508msjha5H8s7VlnU42ZxHwc

Угљени хидрати - дисахариди и полисахариди
Материјал за учење можете погледати на овом линку:
https://drive.google.com/open?id=1AS7EVIZ0oxO5HVCO_PF4B1ygdfq2xAuM

Масти и уља
Материјал за учење можете погледати на овом линку:
https://drive.google.com/open?id=1newsUFGJ7zThsKc0HSGkmyTMMN2F3vX5

Витамини
Материјал за учење можете погледати на овом линку:
https://drive.google.com/open?id=1XLUWL5KegZ9BeBOkjyKS3srFdv1saNGY

Хемијски аспекти загађивања животне средине
Материјал за учење можете погледати на овом линку:
https://drive.google.com/open?id=17igCmYld_RMY6H9Q0RIOQd1nUjYjZEWR

Нема коментара:

Постави коментар